مرور برچسب

گوش به زنگ

دانلود آهنگ گوش به زنگ از آغاسی

برو ای غم برو ای غم که مهمون دارم امشب عزیزی بهتر از جون دارم امشب برو برو برو میاد امشب میدونم گوش به زنگش میمونم وقتی از در تو میاد گل به زلفاش میشونم دردمو درمونه اون عزیز جونه وصف اون ناز دونه به زبون آسونه چشم سیاشو بگردم…