دانلود آهنگ سرو و بید از مرضیه

سروی و بیدی بر لب جویی گرم سخن بودند

بی خبر از خود هر چه تو گویی چون دل من بودند

سرو خود آرا مست و طرب زا بر سر ناز آمد

دانلود آهنگ سرو و بید از مرضیه

بید کهن را دید و بگفتا کز تو چه باز آمد

من که تو بینی سرکش و سبزم شاهد گلشن ایجادم

مست غرورم و آزادم من

کرده به قامت شور قیامت پیکر خرم و آزادم

غرق سرورم و دل شادم من

آسیب خزان هرگز کی برگ و برم ریزد

گر برف زمستان ها یکجا به سرم ریزد

چون پیری که دهد پندی به سخن بید آمد

منِ آشفته سر ای جوان جهان دیده ام

ز من بشنو که دلسردی خزان دیده ام

ز گشت زمان چه دانی

تو را هرگز کسی سایه ای نبیند به بر

که بگذارد خسی یا گلی در آن سایه زد

چه حاصل ز سرگرانی

اگر افتاده حالم وگر بشکسته بالم

همین بس مرا که هر کس مرا بخواند به سایبانی

دانلود آهنگ سرو و بید از مرضیه : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 + 3 =