دانلود آهنگ خاموش نمیرید از مرضیه

بمیرید بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید

در این عشق چو میرید همه روح پذیرید

برآیید از این خاک برآیید و سماوات بگیرید

دانلود آهنگ خاموش نمیرید از مرضیهدانلود آهنگ خاموش نمیرید از مرضیه

بمیرید بمیرید از این نفس بمیرید

که این نفس چو بند است شما همچو اسیرید

از این خاک برآیید برآیید و برآیید

از این خاک برآیید سماوات بگیرید

برآیید برآیید برآیید از این ابر برآیید

چو زین ابر برآیید همه بدر منیرید

خموشی خموشی خموشی دم مرگ است

همه زندگی آن است که خاموش نمیرید

دانلود آهنگ خاموش نمیرید از مرضیه : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

73 − = 70