دانلود آهنگ جشن گل ها از مرضیه

جهان زیبا شد بلبل چمن آرا شد در ایران جشن گلها ز نو برپا شد

نوروز آمد هم خنده وی هم نغمه نی گوید که چه پیروز آمد

پیروزآمد جانانه من در خانه من فرخنده چو نوروز آمد

دانلود آهنگ جشن گل ها از مرضیه

ای گل از گلها تازه تری در صحن چمن بس جلوه گری ها داری

با خار ای گل کی همنفسی چون بوی گلی در سینه گل جا داری

جهان زیبا شد بلبل چمن آرا شد در ایران جشن گلها ز نو برپا شد

هم دردی و هم درمانی هم وصلی و هم هجرانی عشق و امید دل و جانی

دل مهر و وفا میخواهد دیوانه چه ها میخواهد دردم را دانم که ندانی

جهان زیبا شد بلبل چمن آرا شد در ایران جشن گلها ز نو برپا شد

داری گل و می را با هم من از تو گل و می خواهم گیراتر از خواب بهاری

دل در تو وفا میجوید غافل که خطا می جوید میخواهد آن را که نداری

بردی تو صفای گلها بازا که به پای گلها سر در دامانت بگذارم

سیر چمن از سر گیرم با روی تو ساغر گیرم رویت باشد صبح بهارم

جهان زیبا شد بلبل چمن آرا شد در ایران جشن گلها ز نو برپا شد

دانلود آهنگ جشن گلها از مرضیه : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

− 4 = 2