دانلود آهنگ دلم تو سینه بیقرار از آغاسی

حرفاش قشنگه

دلم تو سینه بی قرار چاره نداره فکر یار

بازم برم به دنبالش یا بزارم پا به فرار

دانلود آهنگ دلم تو سینه بیقرار از آغاسی

یا بزارم پا به فرار

هر جوری که می چرخونم بازم تو کارش می مونم

خودم هنوز نمی دونم نمی دونم یا می دونم

حرفاش قشنگه زرق وبرق داره

حرفاش با کاراش خیلی فرق داره

حرفاش قشنگه زرق وبرق داره

حرفاش با کاراش خیلی فرق داره

یه دفعه گذاشته رفته گذشته از یه هفته

یه دفعه گذاشته رفته گذشته از یه هفته

شال و کلاشو کرده حساب راشو کرده

یا رفته تا همیشه هیچ کجا پیداش نمیشه

یا برمی گرده بازم چطور باهاش بسازم

حرفاش قشنگه زرق وبرق داره

حرفاش با کاراش خیلی فرق داره

حرفاش قشنگه زرق وبرق داره

حرفاش با کاراش خیلی فرق داره

هر جوری که می چرخونم بازم تو کارش می مونم

خودم هنوز نمی دونم نمی دونم یا می دونم

حرفاش قشنگه زرق وبرق داره

حرفاش با کاراش خیلی فرق داره

حرفاش قشنگه زرق وبرق داره

حرفاش با کاراش خیلی فرق داره

یه دفعه گذاشته رفته گذشته از یه هفته

یه دفعه گذاشته رفته گذشته از یه هفته

شال و کلاشو کرده حساب راشو کرده

یا رفته تا همیشه هیچ کجا پیداش نمیشه

یا برمی گرده بازم چطور باهاش بسازم

حرفاش قشنگه زرق وبرق داره

حرفاش با کاراش خیلی فرق داره

حرفاش قشنگه زرق وبرق داره

حرفاش با کاراش خیلی فرق داره

حرفاش قشنگه زرق وبرق داره

حرفاش با کاراش خیلی فرق داره

دانلود آهنگ دلم تو سینه بیقرار از آغاسی : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

55 − 46 =