دانلود آهنگ سنگ تراش از آغاسی

بتراش ای سنگ تراش

بتراش ای سنگ تراش

سنگی از معدن درد

دانلود آهنگ سنگ تراش از آغاسی

بهر مزارم بتراش

روی سنگ قبر من

عکسی از چهره ی زیبای نگارم بتراش

بتراش ای سنگ تراش

بتراش ای سنگ تراش

سنگی از معدن درد

بهر مزارم بتراش

روی سنگ قبر من

عکسی از چهره ی زیبای نگارم بتراش

بنویس ای سنگ تراش

عاقبت شدم فداش

بنویس تا بدونه

عمرمو دادم من براش

عمرمو دادم من براش

بتراش ای سنگ تراش

بتراش ای سنگ تراش

رو نوشته های سنگ قبر من

تو با خون جگرم رنگی بزن

در کنار دل صد پاره ی من

جلوه ای از یک دل سنگی بکش

سنگ تراش پایین این دل بنویس

دانلود آهنگ سنگ تراش از آغاسی : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

59 + = 65