دانلود آهنگ عروس از آغاسی

هر چی دارم سی تو دارم

دیگه نم برم گمونه منه

خرج تو کردم سر قباله ی حموم

دانلود آهنگ عروس از آغاسی

گر خدا نصرت دهد

عروس آید به حوشوم

ورقی طلا گرم بر سر سمب کشم

هر چی دارم سی تو دارم

دیگه نم برم گمون همنه

خرج تو کردم سر قباله ی حموم

پل بندید پل بندید پل مفتیل

طلاهر کجا دوما گذرده موشلا نوم خدا

حوشم رشو کنم اتاقم کنم

فرش مهمونی گرفتم سماور زنم تش

هر چی دارم سی تو دارم

دیگه نم برم گمون همنه

 خرج تو کردم سر قباله ی حموم

بیو بریمش بیو بریمش تا نکنده

چارشه جوراب ساق بلنده‌ عوض دلاقشه

مار دومامار دومادستت نبینه

بلا جومه دومانه تو دختی زنجیرش دکمه طلا

حوشم رشو کنم اتاقم کنم

فرشمهمونی گرفتم سماور زنم تش

بیو بریمش بیو بریمش تا نکنده

چارشه جوراب ساق بلنده‌ عوض دلاقشه

هر چی دارم سی تو دارم

دیگه نم برم گمون همنه

خرج تو کردم سر قباله ی حموم

گر خدا نصرت دهد عروس آید به حوشوم

ورقی طلا گرم بر سر سمب کشم

بیو بریمش بیو بریمش تا نکنده چارشه

جوراب ساق بلنده‌ عوض دلاقشه

پل بندین پل بندین پل مفتیل

طلاهر کجا دوما گذرده ماشالا نوم خدا

دو برار خودم دارم دو یخدون

مرزنگیسرشون وردارم پوشم حریر فرنگی

هر چی دارم سی تو دارم

دیگه نم برم گمونهمنه خرج تو کردم سر قباله ی حموم

دانلود آهنگ عروس از آغاسی : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

70 + = 79