دانلود آهنگ الهی امشب صبح نشه از آغاسی

تو مستی من مستم دستتو بده به دستم

امشب با جام می دست و پای غمو بستم

امشب دلای ما خوشه الهی امشب صبح نشه

دانلود آهنگ الهی امشب صبح نشه از آغاسی

الهی امشب صبح نشه

امشب دلای ما خوشه الهی امشب صبح نشه

الهی امشب صبح نشه

دنیا به کام ما شده خوشبختی رام ما شده

مرغ امید و آرزو اسیر دام ما شده

غصه نداره دلامون آسون شده مشکلامون

قرعه بخت و زندگی امشب به نام ما شده

تو مستی من مستم دستتو بده به دستم

امشب با جام می دست و پای غمو بستم

امشب دلای ما خوشه الهی امشب صبح نشه

الهی امشب صبح نشه

امشب دلای ما خوشه الهی امشب صبح نشه

الهی امشب صبح نشه

دنیا به کام ما شده خوشبختی رام ما شده

مرغ امید و آرزو اسیر دام ما شده

غصه نداره دلامون آسون شده مشکلامون

قرعه بخت و زندگی امشب به نام ما شده

تو مستی من مستم دستتو بده به دستم

امشب با جام می دست و پای غمو بستم

امشب دلای ما خوشه الهی امشب صبح نشه

دانلود آهنگ الهی امشب صبح نشه از آغاسی : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 55 = 65