دانلود آهنگ بزن بریم از منصور

بزن بریم به سرعت برق و باد

بزن بریم از اینجا

بزن بریم عشقه و داد وبیداد

دانلود آهنگ بزن بریم از منصور

بزن بریم از اینجا

بزن بریم از اینجا

بزن بریم از اینجا

دوباره عشق، دوباره گوشه گیرم

همین و بس دوباره سر به زیرم

نمیشه پنهون بشم

دست دلم رو شده

بزن بریم تا نگی طفلکی ترسو شده

بزن بریم به سرعت برق و باد

بزن بریم از اینجا

بزن بریم عشقه و داد وبیداد

بزن بریم از اینجا

بزن بریم بادا باد

عشقه و داد و بیداد

بزن بریم از اینجا

بزن بریم از اینجا

اینجا کجاست که اومدی دیوونه

اینجا صف شلوغ پلوغه نونه

آخر قصه من و تو بد نیست

بزن بریم که قلبم شکستن قلب تو رو بلد نیست

بزن بریم به سرعت برق و باد

بزن بریم از اینجا

بزن بریم عشقه و داد وبیداد

بزن بریم از اینجا

بزن بریم بادا باد

عشقه و داد و بیداد

بزن بریم از اینجا

بزن بریم از اینجا

دوباره ترس ، دوباره شوق پرواز

دوباره من سر به هوای آواز

نمیشه پنهون بشم

دست دلم رو شده

بزن بریم تا نگی

طفلکی ترسو شده

بزن بریم به سرعت برق و باد

بزن بریم از اینجا

بزن بریم عشقه و داد و بیداد

بزن بریم از اینجا

بزن بریم بادا باد

عشقه و داد و بیداد

بزن بریم

بزن بریم

بزن بریم به سرعت برق و باد

بزن بریم از اینجا

بزن بریم عشقه و داد و بیداد

بزن بریم از اینجا

بزن بریم بادا باد

عشقه و داد و بیداد

بزن بریم از اینجا

بزن بریم از اینجا

بزن بریم به سرعت برق و باد

بزن بریم عشقه و داد و بیداد

بزن بریم بادا باد

عشقه و داد و بیداد

بزن بریم از اینجا

بزن بریم از اینجا

دانلود آهنگ بزن بریم از منصور : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 + 7 =