آهنگ دوستت دارم از امید

دوست دارم

تو قبله گاه منی

آهنگ دوستت دارم از امید

آخه پناه منی

حالا عاشقم

آره عاشقم

تو رفیق راه منی

نکنم دگر

به کسی نظر

که تو تکیه گاه منی

دوست دارمهای تو

امید موندن میده

به این صدای خسته

جرات خوندن میده

وای که چقدر

دوست دارم

به قدر دنیا می خوامت

اندازه ستارهای آسمون می خوامت

وای که چقدر

دوست دارم

به قدر دنیا می خوامت

اندازه ستارهای آسمون می خوامت

حالا عاشقم

آره عاشقم

تو رفیق راه منی

نکنم دگر

به کسی نظر

که تو تکیه گاه منی

آره عاشقم

آره عاشقم

آره عاشقم

ناز نگاه تو

باده ناب من

مست خرابم کن

تو ای همه تب و تاب من

ای گل باغ دل

چشم وچراغ دل

من به تو دل بستم

فقط تو رو می پرستم

حالا

حالا

حالا

حالا

وای که چقدر

دوست دارم

به قدر دنیا می خوامت

اندازه ستارهای آسمون میخوامت

وای که چقدر

دوست دارم

به قدر دنیا می خوامت

اندازه ستارهای آسمون میخوامت

آره عاشقم

تو رفیق راه منی

نکنم دگر

به کسی نظر

که تو تکیه گاه منی

تو قبله گاه منی

آخه پناه منی

حالا عاشقم

آره عاشقم

تو رفیق راه منی

نکنم دگر

به کسی نظر

که تو تکیه گاه منی

دوست دارم های تو

امید موندن میده

به این صدای خسته

جرات خوندن میده

وای که چقدر

دوست دارم

اندازه ستارهای آسمون می خوامت

وای که چقدر

دوست دارم

اندازه ستارهای آسمون می خوامت

حالا عاشقم

آره عاشقم

تو رفیق راه منی

نکنم دگر

بکسی نظر

که تو تکیه گاه منی

وای که چقدر

 

دانلود آهنگ دوستت دارم از امید : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 68 = 70